Reklamacje i zwroty
 
 
REKLAMACJE
 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną, stosownie do przepisów art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 2. Reklamacje mogą być składane mailowo na adres e-mail:sklep@berberis.com.pl, pisemnie na adres siedziby Sprzedającego lub osobiście w sklepie przy ul. Upalnej 11 lok 3 w Białymstoku.
 3. Sprzedający poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru, bez podania przyczyny.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Klient może skorzystać z formularza o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy wysłać na adres: ul. H. Kołłątaja 7/23; 15-774 Białystok […] lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@berberis.com.pl (w takim wypadku Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 
[Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w w zakładce Regulamin, w Załączniku Nr 1.]
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient jest obowiązany do zwrotu towaru Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru Sprzedającemu przed jego upływem.
 2. Zwracany Towar musi być kompletny i niezniszczony, nienoszący śladów używania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odpowiedniego zabezpieczenia Towaru podczas transportu.
 4. Uiszczona przez Klienta należność za Towar wraz z kosztami jego dostarczenia do Klienta, zostanie zwrócona na wskazany przez Klienta rachunek bankowy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny Berberis oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.

Akceptuję Regulamin